ARTYKUŁY PRASOWE

Willa Joker - Oferta Sylwester 2010

Alergia to zjawisko szeroko rozpowszechnione, którego częstość występowania systematycznie wzrasta. Pojęciem tym określa się nieprawidłowe lub nadmierne reakcje układu odpornościowego w odpowiedzi na obce substancje, które w warunkach prawidłowych nie są szkodliwe dla organizmu. Substancje takie nazywane są alergenami, a odpowiedź immunologiczna na nie jest realizowana głównie, choć nie tylko, przez specjalne komórki odpornościowe-przeciwciała IgE. Alergeny dzielimy na wziewne, pokarmowe oraz dostające się do organizmu w formie iniekcji. Mówi się także o alergii zawodowej i alergii chemicznej, związanej z zanieczyszczeniem środowiska. Wśród alergenów wziewnych wymienić należy: całoroczne, do których zaliczamy roztocza kurzu domowego, sierść i naskórek zwierząt domowych, pierze, spory pleśni oraz sezonowe-przenoszone w powietrzu pyłki roślin.

Willa Joker - Krynica Morska

Do schorzeń alergicznych, w których mediatorem jest IgE zalicza się astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie spojówek i błony śluzowej nosa, atopowe zapalenie skóry oraz niektóre postacie alergii zawodowych, pokarmowych, spowodowanych lekami i jadami owadów.

Warunkiem koniecznym do rozwinięcia się tych chorób jest genetyczna skłonność do nadmiernego wytwarzania IgE - zwana atopią. Atopia jest chorobą dziedziczną. U rodziców bez choroby atopowej, ryzyko urodzenia dziecka z chorobą alergiczną wynosi od 15-20%.Stwierdzenie atopii u jednego z rodziców zwiększa możliwość zachorowania potomstwa do 30%.Natomiast gdy obydwoje są alergikami, to prawdopodobieństwo ujawnienia się atopii u dzieci wzrasta do 60-80%. Atopia może być potwierdzona za pomocą dodatnich wyników punktowych testów skórnych w odpowiedzi na pospolite alergeny lub badaniem stężenia swoistej IgE w surowicy.

Alergeny dostają się do organizmu poprzez błonę śluzową układu oddechowego, pokarmowego lub spojówki. Wyjątek stanowią leki i jad owadów, które mogą być wprowadzone do organizmu przez skórę. Pierwsze zetknięcie się z alergenem powoduje uczulenie organizmu i wytwarzania swoistych dla danego alergenu przeciwciał IgE. Następne ekspozycje(kontakt z alergenem)mogą prowadzić do reakcji immunologicznych i choroby. Objawy kliniczne zależą od narządu dotkniętego chorobą. Na przykład reakcje immunologiczne przebiegające w oskrzelach powodują astmę, natomiast zajęcie błony śluzowej nosa i spojówek doprowadza do alergicznego nieżytu nosa i spojówek zwanego też pyłkowicą.

Pyłkowicę można łatwo rozpoznać z uwagi na cykliczność pojawiania się w stałych, określonych porach roku, kiedy w atmosferze występuje wyraźny wzrost stężenia alergenu pyłków roślin. Najczęstszymi alergenami drzew są pyłki leszczyny, olchy i brzozy; występują one od lutego do maja. Pyłki traw łąkowych i zbóż spotyka się latem-od maja do końca sierpnia. Pyłki chwastów od lipca do końca września. Najbardziej uczulające chwasty w naszym klimacie to: bylica, komosa, pokrzywa, babka lancetowata i szczaw.

Ocenia się, że na pyłkowicę choruje od 10 do 25% populacji i pomimo, że nie zagraża ona bezpośrednio życiu pacjenta to stanowi poważny problem społeczny. W Polsce grupę chorych cierpiących na pyłkowicę szacuje się na kilka milionów. Objawy chorobowe pyłkowicy są niezwykle charakterystyczne. Dotyczą oczu i nosa. Zwykle występują jednocześnie. Świąd oczu, łzawienie, przekrwienie spojówek, obrzęk powiek, czasem też światłowstręt. Wszystko to daje obraz alergicznego zapalenia spojówek. Napadowe kichanie, wodnista wydzielina z nosa, częściowa lub całkowita blokada przewodów nosowych, świadczą z kolei o ostrym, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Jeżeli do powyższych dołączą objawy ze strony oskrzeli w postaci napadowego kaszlu i / lub duszności, daje to obraz pełnoobjawowej pyłkowicy. Dzieje się to oczywiście w sezonie pyłkowym.

Znajomość przyczyn choroby, jej związku z okresem pylenia i narażenia na poszczególne alergeny pomaga się przed nią chronić. Mając świadomość, że nie ma alergii bez alergenów, podstawą profilaktyki jest ich unikanie. Żeby zapobiec narażeniu na alergeny pyłkowe w okresie pylenia należy:

  • wystrzegać się przebywania w pobliżu łąk, parków, lasów czy pól uprawnych w suche, ciepłe, wietrzne dni
  • szczelnie zamykać okna mieszkań w ciągu dnia, wietrzyć pomieszczenia nocą
  • unikać jazdy środkami lokomocji przy otwartych oknach; stosować klimatyzację specjalne filtry przeciwpyłowe w samochodach
  • wykorzystywać na spacery pory po deszczu lub burzy
  • usuwać alergeny pyłkowe z powierzchni ciała (prysznic) i ubrania (zmiana odzieży) po powrocie do domu
  • chronić górne drogi oddechowe za pomocą masek oraz oczu za pomocą okularów

Osoby uczulone na pyłki z reguły wiedza, jaka pora roku jest dla nich najbardziej niebezpieczna. Oprócz pory kwitnienia samopoczucie zależy także od nasilenia wiatru; przy bezwietrznej pogodzie w powietrzu występuje niewielkie stężenie pyłków. Najbardziej niebezpieczny dla osób uczulonych na pyłki roślin jest wiatr o średnim nasileniu w suchy, pogodny, ciepły dzień. Nieprzyjemne dla alergików może być także pojawienie się letniego deszczu, szczególnie w pierwszych kilkunastu minutach. Rozpoczynający się deszcz spłukuje pyłki z wyższych warstw powietrza do warstwy przyziemnej i wtłacza je także do mieszkań. Wówczas lepiej pozostać w domu i nie otwierać okien.

Pacjenci doskonale czują się po deszczu, lubią wycieczki morskie i loty na dużych wysokościach. Otwarte morze-okolice Jastrzębiej Góry, Kołobrzegu, Mielna, są dobrym miejscem do spędzania urlopu w przeciwieństwie do rejonu Zatoki Gdańskiej(Sopot, Gdańsk, Krynica Morska). Góry (z wyjątkiem szczytów Tatr i Karkonoszy) również nie są polecane na letni wypoczynek. Las bywa dobrym schronieniem, zwłaszcza w czerwcu i lipcu, gdy drzewa już nie pylą.

Osoby uczulone na pyłki tylko jednego gatunku roślin, np. pyłki brzozy, mogą starać się wyjechać w okresie jej kwitnienia, np. w maju, w regiony o innym okresie wegetacji roślin. U większości alergików stwierdza się jednak uczulenie na wiele gatunków pyłków, w związku z czym muszą się oni kierować jedynie lokalnymi komunikatami dla alergików i nie opuszczać mieszkania w okresie największego stężenia pyłków w atmosferze.

Ponieważ, podobnie jak w przypadku innych alergenów, całkowita izolacja od pyłków jest niemożliwa, konieczne jest leczenie farmakologiczne ,zmniejszające dokuczliwe objawy pyłkowicy oraz zapobiegające rozwojowi astmy.

Praktycznie jedyną formą ( poza unikaniem alergenu ) leczenia przyczynowego pyłkowicy jest immunoterapia swoista (odczulanie ).Celem tej metody jest powolne przyzwyczajanie organizmu do alergenu, na który jest uczulony. Polega na systematycznym podawaniu sukcesywnie zwiększających się dawek alergenu do uzyskania stanu swoistej tolerancji przy ponownym kontakcie z alergenem.

Adres: ul. Nowa 19, 82-120 Krynica Morska
Telefony: +48 55 247 65 50,
+48 601 662 725, +48 723 077 777 ZADZWOŃ
E-mail: joker@mierzeja.com