ARTYKUΧ PRASOWE

Morze Ba 速yckie noclegi .

Morze Ba速yckie, Ba速yk - p造tkie morze 鈔ódl康owe na szelfie kontynentalnym w Europie pó軟ocnej. Po陰czone z Morzem Pó軟ocnym przez Cie郾iny Du雟kie (Sund, Ma造 i Wielki Be速) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodni granic Ba速yku w豉軼iwego przyjmuje si cie郾in Sund i próg podwodny ci庵n帷y si na g喚boko軼i 18 - 20 m od przyl康ka Gedser (wyspa Falster) do przyl康ka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje si akwen Ba速yku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km2 nazywany przez Niemców tak瞠 Beltsee; akwen ten obejmuje m.in. cz窷 wód cie郾in du雟kich (oprócz Ma貫go i Wielkiego Be速u) a tak瞠 mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt, Langelandsbalt.

KRYNICA MORSKA WILLA JOKER

Charakterystyka

Ba速yk nazywany jest morzem 鈔ódziemnym pó軟ocnej Europy, poniewa ze wszystkich stron jest otoczony l康em, a z Morzem Pó軟ocnym 陰czy go jedynie kilka p造tkich cie郾in. Po這穎ne jest w pó軟ocnej strefie klimatu umiarkowanego. Oba morza le膨 na tym samym szelfie kontynentalnym. Rozci庵這嗆 po逝dnikowa - ok. 1300 km Rozci庵這嗆 równole積ikowa najszersza (przez Zatok Fi雟k) - ok. 600 km Rozci庵這嗆 równole積ikowa najw篹sza (przez Zatok Botnick) - 100 km Rozci庵這嗆 równole積ikowa poni瞠j Gotlandii - ok. 250 km Powierzchnia Powierzchnia Ba速yku wraz z Kattegatem wynosi ok. 415 266 km2. Bez Kattegatu Ba速yk obejmuje 392 979 km2. Powierzchnia zlewni wynosi 1 721 233 km2. Obj皻o嗆 morza wynosi 21 721 km3[1]. G喚boko嗆 字ednia g喚boko嗆 wynosi 52,3 m[1], maksymalna - 459 m (G喚bia Landsort na pó軟ocny zachód od Gotlandii).

W Kattegacie g喚boko嗆 maksymalna wynosi 109 m, ze 鈔edni 24 m. G喚bia po這穎na najbli瞠j Polski - G喚bia Gda雟ka - liczy 118 m. Morze Ba速yckie dzieli si na 3 baseny: Basen Bornholmski o maksymalnym zag喚bieniu 105 m Basen Gotlandzki o maksymalnym zag喚bieniu 459 m Basen Botnicki o maksymalnym zag喚bieniu 294 m[1] Zasolenie Ze wzgl璠u na niskie zasolenie Ba速yk zalicza si do wód s這nawych (mezohalinowych) i okre郵a morzem pó連這nym.

字ednie zasolenie wynosi ok. 7 ?. Na ogó waha si w granicach od 2 do 12?, cho zim zasolenie nie przekracza 0,78% w Zatoce Gda雟kiej. W Kattegacie i Skagerraku wynosi ok. 20?, w Be速ach i Zatoce Kilo雟kiej ok. 15 - 17?, przy polskich wybrze瘸ch ok. 7?, w Zatoce Puckiej spada do 6,2?, w Zalewie Wi郵anym tylko 1 - 3?, w Zatoce Fi雟kiej i Botnickiej spada do 2?. Stosunkowo du瞠 ró積ice zasolenia w Ba速yku wyst瘼uj w kierunku pionowym. S這na woda jako ci篹sza opada ku dnu basenu. Np. w basenie bornholmskim przy powierzchni wynosi ok. 7,5? a przy dnie, na g喚boko軼i 100 m si璕a a 15 - 18?.

Do Morza Ba速yckiego wp造wa oko這 250 rzek, z których najwi瘯sze to: Wis豉, Odra, Newa, Kemi, Niemen, Lule, Gota, Angerman i D德ina. Wody te paruj w podobnym tempie, jak woda akwenu, do którego nale篡 zlewisko. Niskie zasolenie Ba速yku spowodowane jest wzgl璠nie niskimi temperaturami i zwi您anym z tym mniejszym tempem parowania wody w obszarze szeroko軼i geograficznych akwenu. Przyk豉dem morza, w którym parowanie jest bardzo intensywne i zwi瘯sza zasolenie do ok. 40?, jest Morze 字ódziemne, jak we wszystkich wodach tego zakresu szeroko軼i geograficznej.

Poziom wód i fale Poziom wód Ba速yku jest wy窺zy ni w Oceanie Atlantyckim i Morzu Pó軟ocnym i wynika z jego 鈔ódl康owego po這瞠nia. Powodem jest zbyt s豉ba wymiana wód przez w御kie Cie郾iny Du雟kie aby nast徙i這 pe軟e wyrównanie poziomów. Wody pi皻rz si w cie郾inach zale積ie od kierunku wiatrów, które albo pchaj wody oceaniczne lub na odwrót. Wysoko嗆 wód na Ba速yku zmieniaj p造wy morskie, które w po逝dniowej cz窷ci morza si璕aj kilku centymetrów, natomiast s znacznie wi瘯sze na szeroko軼i geograficznej Zatoki Fi雟kiej, gdzie podnosz poziom wody o pó metra. Ba速yk jest morzem burzliwym, a fale s krótkie i strome. Typowa wysoko嗆 fali wynosi 5 metrów, ale w czasie bardzo silnych sztormów si璕a prawie do 10 metrów. 23 grudnia 2004 w czasie sztormu w rejonie pó軟ocnego Ba速yku zarejestrowano pojedyncz fal o wysoko軼i prawie 14 metrów. Ba速yckie sztormy s niebezpieczne dla 瞠glugi statków. W ostatnich latach podczas sztormu zaton窸y trzy du瞠 promy: 14 stycznia 1993 polski "Jan Heweliusz", 28 wrze郾ia 1994 esto雟ki "Estonia", a 1 listopada 2006 roku szwedzki MS Finnbirch.

Temperatura wody powierzchniowej w zale積o軼i od pory roku wynosi od -0,5 do 18 - 20 stopni Celsjusza. Zlodzenie Lód skuwa Zatoki: Botnick, Fi雟k i Rysk oraz zalewy i mniejsze zatoki. Grubo嗆 lodu dochodzi do 70 cm w pó軟ocnej cz窷ci Zatoki Botnickiej. Pokrywa lodowa formuje si tam w w御kim pasie przybrze積ym, ale w centralnych obszarach ka盥ego z tych basenów zalega ju jedynie odmiana g瘰tej kry tzw. pak lodowy. Morze zaczyna zamarza, najpierw przy brzegu, w po這wie listopada, a rozmarza w maju, co obserwowano tak瞠 w ostatnich latach. Wyspy pó軟ocnego Ba速yku, jak Hiuma, Sarema i archipelag u wej軼ia do Zatoki Botnickiej uzyskuj zim po陰czenie z l康em sta造m, jak np. na pocz徠ku 2009 roku.

W 廝ód豉ch historycznych opisano kilkakrotne zamarzni璚ie Zatoki Meklemburskiej, dzi瘯i czemu by mo磧iwy transport saniami z Rostocku i Lubeki na wyspy du雟kie; zachodnia cz窷 Ba速yku jest znacznie p造tsza ni obszar polskich wód przybrze積ych oraz np. Zatoka Gda雟ka, co sprzyja zlodzeniu. Wspominany jest tak瞠 pomost lodowy utworzony mi璠zy przybrze積 Olandi, Gotlandi i Estoni (by mo瞠 jednak nie by to lód sta造 a mniej czy bardziej g瘰ta kra). Zdecydowanie jednak brak takich opisów z obszaru wybrze瘸 polskiego. Kilkakrotnie opisano podró瞠 po lodzie mi璠zy Gda雟kiem a Helem, a i wspó販ze郾ie Zatoka Pucka zamarza ka盥ej bardziej mro幡ej zimy. Zasi璕 zlodzenia ko鎍zy si zawsze jedynie na Helu, a tylko w jednym z opisów autor - poniesiony by mo瞠 troch fantazj - wzmiankuje podró saniami z Gda雟ka na wyspy du雟kie. Opowie軼i o przechodzeniu po krze do Szwecji, je瞠li w ogóle maj jakie historyczne 廝ód這, mog natomiast dotyczy obszaru cz瘰to zamarzaj帷ej Zatoki Fi雟kiej, bo kiedy kraj ten rozci庵a si równie na tereny Finlandii. W wieku XX Ba速yk po逝dniowy nie zamarz nigdy, natomiast pojawia si kra, bardziej g瘰ta w pobli簑 Bornholmu, za w obszarze wybrze瘸 polskiej strefy brzegowej tam gdzie tworzy si pokrywa w ma造ch zatoczkach u wej軼ia do portów, tak jak np. zdarzy這 si to w okolicy Dar這wa.

Mimo du瞠go zasi璕u zlodzenia na rysunku w publikacji Krzysztofa Ko簑chowskiego Morze Ba速yckie nie zamarz這 ca趾owicie równie w latach 1739 - 1740, 1753 - 1754, 1788 - 1789, 1798 - 1799, 1808 - 1809, 1829 - 1830, 1866 - 1867, 1870 - 1871, 1876 - 1877, 1880 - 1881, 1887 - 1888, 1892 - 1893, 1939 - 1940, 1941 - 1942, 1946 - 1947[2]. Nie wiadomo jednak dlaczego okresy te nie pokrywaj si z latami, gdy obserwowano du瞠 pola kry w zachodniej cz窷ci akwenu. Lu幡a kra u zachodnich wybrze篡 Polski, na odcinku od 安inouj軼ia do Ko這brzegu, pojawi豉 si równie w lutym 2010 roku[3]. Z lokalnej prasy wiadomo te, 瞠 kra rozci庵a豉 si po horyzont na wysoko軼i 安inouj軼ia, a w pobli簑 brzegu tworzy豉 pi皻rz帷e si zwa造 lodu (Trz瘰acz, Rewal).

Historia geologiczna

Morze Ba速yckie jest jednym z najm這dszych mórz Oceanu Atlantyckiego. Liczy oko這 12.000 lat. W swoim rozwoju przechodzi這 kilka faz, kszta速uj帷 si na obszarze pierwotnego l康u zwanego Fennoskandi (prawdopodobnie w starej dolinie hipotetycznej eoce雟kiej rzeki Eridan). Niekiedy traci這 kontakt z oceanem, staj帷 si olbrzymim jeziorem. Ba速yckie Jezioro Lodowe, 12.000 - 10.000 lat temu Morze Yoldiowe, 10.000 - 9.000 lat temu Jezioro Ancylusowe, 9.000 - 8.000 lat temu Morze Litorynowe, 8.000 - 4.000 lat temu Morze Mya 4.000 lat temu - do dzi Nazwa Historyczne nazwy: Barbarum fretum Morze Swebów, 豉c. Mare Suebicum; Tacyt I. wiek Ocean Sarmacki Klaudiusz Ptolemeusz, Geografia. III. 5.1, Zatoka Wenedzka II w. (po逝dniowa lub cz窷 Ba速yku), Ptolomeusz. Ostsea, IX wiek, Wulfstan podró積ik anglosaski Morze Rusów - Waregów; VIII - XI wiek, kronikarze arabscy Al-Biruni, Masudi Ostarsalt - rocznik franko雟ki Morze Otaczaj帷e, Ibrahim ibn Jakub 965 Ba速yk, sinus Balticus; pierwsza wzmianka z drugiej po這wy XI. w. autorstwa Adama z Bremy Morze Waregów, Nestor (1115); Obecna nazwa morza w ró積ych j瞛ykach jest albo okre郵eniem zale積ym od po這瞠nia - morze wschodnie lub morze zachodnie, albo wariantem wyst瘼uj帷ej równie w j瞛yku polskim nazwy ba速yckie: w j瞛ykach germa雟kich prócz angielskiego jest to morze wschodnie: w du雟kim (Ostersoen), niderlandzkim (Oostzee), niemieckim (Ostsee), norweskim (Ostersjoen) i szwedzkim (Östersjön); w j瞛yku fi雟kim nazwa Itämeri równie oznacza morze wschodnie, mimo 瞠 Ba速yk znajduje si na zachód od Finlandii. W tym wypadku jest to t逝maczenie szwedzkiej nazwy Östersjön - pozosta這嗆 z czasów, kiedy Finlandia by豉 cz窷ci Szwecji (do 1809 roku); w j瞛yku esto雟kim nazwa morza pochodzi od po這瞠nia geograficznego i jest to morze zachodnie (Läänemeri); ba速ycki w ró積ych wariantach j瞛ykowych wyst瘼uje, prócz polskiego, w angielskim (Baltic Sea), 豉ci雟kim (Mare Balticum), francuskim (Mer Baltique), w這skim (Mare Baltico), rumu雟kim (Marea Baltic), hiszpa雟kim i portugalskim (Mar Báltico), kaszubskim (Bô速), czeskim (Baltské mo鷫), 這tewskim (Baltijas jura), w璕ierskim (Balti-tenger) i litewskim (Baltijos jura).

Zanieczyszczenia

Ba速yk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na 鈍iecie. W 1973 podpisano Konwencj Gda雟k o ryboówstwie i ochronie 篡wych zasobów Ba速yku i Be速ów. W 1974 siedem pa雟tw nadba速yckich (spo鈔ód 9) podpisa這 drug Mi璠zynarodow Konwencj Ba速yck w Helsinkach. Ci庵le jednak Ba速yk pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na 鈍iecie. Czynnikami, które wp造waj na zanieczyszczenie wód Ba速yku s m.in.: budowa rowów melioracyjnych, intensywne uprzemys這wienie, rozwój i powstawanie nowych miast oraz okoliczne 軼ieki i odpady. W obszarze wód terytorialnych Polski bardzo zanieczyszczona jest Zatoka Gda雟ka. Pa雟twa le膨ce nad Morzem Ba速yckim Dania Estonia Finlandia Litwa υtwa Niemcy Polska Rosja Szwecja Wyspy Wyspa Powierzchnia km2 Pa雟two Ludno嗆 Zelandia 7031 Dania 2 147 281 Gotlandia 3140 Szwecja 57 004 Fionia 2984 Dania 447 060 Sarema 2673 Estonia 40 312 Olandia 1342 Szwecja 23 000 Lolland 1243 Dania 73 000 Hiuma 965 Estonia 10 000 Rugia 935 Niemcy 73 000 Bornholm 588 Dania 44 100 Falster 514 Dania 47 000 Uznam 445 Polska/ Niemcy 76 500 Als 312 Dania 50 000 Langeland 285 Dania 15 000 Wolin 265 Polska 17 000 Muhu 198 Estonia 1822 Hailuoto 197 Finlandia 986 Fehmarn 185 Niemcy 13 036 Vormsi 93 Estonia 3000 Aro 88 Dania 6863 Kotlin 84 Rosja 42 800 Pozosta貫 wyspy: Wyspy Alandzkie (Finlandia) Valassaaret (Finlandia) Archipelag Sztokholmski (Szwecja) Mon (Dania) Samso (Dania) Anholt Laso (Dania) Gotska Sandon Ven Uto Orno Kemio Graso Vallgrund Bjorko Holmon Angeson Wi瘯sze pó逕yspy Pó逕ysep D逝go嗆 km Szeroko嗆 km Pa雟two Mierzeja Kuro雟ka 98 0,4 - 4 Litwa / Rosja Mierzeja Wi郵ana 60 0,6 - 2 Polska / Rosja Fischland-Darß-Zingst 45

Zlewisko Ba速yku

Zlewisko Ba速yku rozci庵a si od Karpat i Sudetów po rejony znajduj帷e si za ko貫m podbiegunowym pó軟ocnym. Charakterystyczn cech zlewiska Ba速yku jest wyst瘼owanie znacznej liczby jezior, spo鈔ód których najwi瘯sze to ζdoga i Onega. Spo鈔ód rzek uchodz帷ych do Morza Ba速yckiego znaczne rozmiary i znaczenie posiadaj m.in. Odra, Wis豉, Niemen, D德ina i Newa. Porty nad Morzem Ba速yckim Najwi瘯szym miastem nad Ba速ykiem jest Sankt Petersburg. W tamtejszym porcie prze豉dowuje si rocznie najwi璚ej kontenerów (w 2007 r. 1,7 mln TEU), kolejne miejsca pod tym wzgl璠em zajmuj: Göteborg, Gdynia, Kotka, Aarhus i Helsinki.

Biologia

Zakwit fitoplanktonu. 3.06.2001 Zoogeograficznie Morze Ba速yckie tworzy oddzieln dzielnic ba速yck. Ze wzgl璠u na niskie zasolenie jest ona wyj徠kowo uboga biologicznie. Dla porównania w s御iednim Morzu Pó軟ocnym biomasa jest pi璚iokrotnie wy窺za. Niskie zasolenie stanowi barier nie do pokonania dla bardzo wielu zwierz徠. Oprócz zachodnich kra鎍ów nie wyst瘼uje ani jeden gatunek szkar逝pni b璠帷ej wa積ym sk豉dnikiem zwierzostanu innych mórz. Ca趾owicie brak chitonów, walconogów, g這wonogów, ramienionogów i 軼i郵e morskich 郵imaków.

Mi璚zaki s reprezentowane tylko przez sze嗆 gatunków ma鹵ów. Bardzo skromnie reprezentowane s jamoch這ny, wst篹nice i pier軼ienice. Nieliczne zwierz皻a s這nowodne jak omu趾i, ma貪wie, che豚ia, 郵edzie czy dorsze 篡j帷e w Ba速yku s o po這w mniejsze ni w Morzu Pó軟ocnym. Z drugiej strony niskie zasolenie umo磧iwia tu 篡cie wielu rybom s這dkowodnym. Wlewaj帷e si do Ba速yku s這ne wody, z powodu wi瘯szej g瘰to軼i, pozostaj przy dnie i s izolowane od atmosfery warstw mniej s這nych wód powierzchniowych. Z tego powodu oko這 1/4 dna Ba速yku jest w strefie beztlenowej, gdzie rozwijaj帷e si bakterie wydzielaj siarkowodór. Fauna Ba速yku Fauna Ba速yku jest stosunkowo uboga. ryby fl康ra dorsz makrela ciernik 郵ed 這so stornia skarp (turbot) szprot tobiasz dobijak kur diabe tasza iglicznia w篹ynka pocierniec tro w璠rowna sieja pospolita babka czarna babka bycza (jako gatunek inwazyjny) babka ma豉 belona w璕orz witlinek sandacz ssaki foka szara nerpa (foka) foka pospolita mor鈍in jamoch這ny che豚ia modra be速wa festonowa ukwia貫k arko雟ki mi璚zaki rogowiec ba速ycki ma貪iew piasko豉z astarta omu貫k sercówka pospolita wodo篡tka rozdepka b這tniarka ba速ycka skorupiaki p彗la krewetka elegancka (atlantycka) po鈔odek krab we軟istoszczypcy krabik ameryka雟ki krewetka ba速ycka podwój wielki podwoik stulnik garnela zmieraczek pla穎wy kie鹵 ba速ycki lasonóg wielki (myzida) be趾aczek pospolity. Flora Ba速yku Glony wielokomórkowe wyst瘼uj na p造tkich wodach Ba速yku (do 30 m). glony wielokomórkowe sa豉ta morska listownica morszczyn p璚herzykowaty morszczyn pi趾owany krasnorost

Krynica Morska WILLA JOKER

KRYNICA MORSKA NOCLEGI ,   NOCLEGI KRYNICA MORSKANOCLEGI W KRYNICY MORSKIEJKRYNICA MORSKA HOTELE ,    HOTELE KRYNICA MORSKA ,   HOTELE W KRYNICY MORSKIEJ ,   KRYNICA MORSKA PENSJONATY PENSJONATY KRYNICA MORSKAPENSJONATY W KRYNICY MORSKIEJKRYNICA MORSKA WILLEKRYNICA MORSKA WILLAWILLE W KRYNICY MORSKIEJ . KRYNICA MORSKA  W KRYNICY MORSKIEJ.

Adres: ul. Nowa 19, 82-120 Krynica Morska
Telefony: +48 55 247 65 50,
+48 601 662 725, +48 723 077 777 ZADZWO
E-mail: joker@mierzeja.com