ARTYKUŁY PRASOWE

KRYNICA MORSKA

Krynica Morska

Historia osadnictwa na tych terenach sięga wczesnej epoki kamiennej, czego dowodem są znaleziska wymieniane w pracach archeologów. Od niepamiętnych czasów wzdłuż mierzei, z okolic Gdańska, biegła droga handlowa w kierunku Sambii. Już w XIII wieku okolice zamieszkiwane byłe przez słowiańskich Pomorzan oraz Prusów. Szlak handlowy z Gdańska do Królewca skłonił komtura elbląskiego Henryka Holda do osadzenia w Krynicy Morskiej (Kahlberg) karczmarza Mikołaja Wildenberga, któremu 20 sierpnia 1424 roku nadał w Pasłęku przywilej.

Z gościnności w karczmie korzystali kupcy, rycerze, waganci i inni wędrowcy podążający traktem przez mierzeję. Podobny przywilej otrzymał 16 maja 1429 roku karczmarz Hannos w Piaskach. Po wojnie trzynastoletniej i likwidacji panowania krzyżackiego na tym terenie, król Kazimierz Jagiellończyk nadał całą mierzeję miastu Gdańsk.

W odległości około 6 km na zachód od Krynicy Morskiej rozciąga się wzdłuż Zalewu Wiślanego miejscowość o odwiecznej polskiej nazwie - Przebrno. Mieszkańcy wsi zajmowali się zawsze rybołówstwem, pracowali w lesie, zbierali bursztyn. W ciągu wieków wielokrotnie zmieniali się właściciele Przebrna. Najdłużej bo od 1455 do 1793 roku, wieś należała do Gdańska, a następnie znalazła się w granicach Prus.

Rozwój Krynicy Morskiej jako kurortu morskiego rozpoczął się dopiero w 1840 roku, kiedy to pięciu zamożnych kupców elbląskich utworzyło konsorcjum do spraw żeglugi po Zalewie Wiślanym, a szczególnie do regularnej obsługi linii Królewiec - Elbląg. Zakupili oni w Anglii dwa parowce o nazwie "Sokół" i "Jaskółka". Rok później "Jaskółka" przywiozła do Łysicy (tak nazwała się Krynica Morska) pierwszych letników. Konsorcjum zachęcone powodzeniem wycieczek do Łysicy odkupiło od władz Gdańska pięć mórg gruntu, a w dwa lata później przystąpiono do budowy pierwszej willi na kształt greckiej świątyni. Wspomniane Towarzystwo cztery lata później dokupiło 218 mórg, głównie terenu leśnego, w wyniku czego nastąpiła dalsza rozbudowa kąpieliska. Zaczęły pojawiać się domy letniskowe i wille, a na plaży wybudowano kabiny dla kapiących się. Plażę i przybrzeżny pas wody przedzielono parkanem i surowo przestrzegano by mężczyźni przebywali po jednej, a damy po drugiej stronie szczelnej przegrody. W tym czasie w Łysicy wypoczywało już około 700 osób.

Znaczny rozwój miejscowości nastąpił w 1905 roku. Wtedy to wybudowano duże molo, a następnie doprowadzono światło elektryczne i wodociąg. Powstały nowe pensjonaty i wille, usunięto parkan dzielący plażę. Znacznie zwiększyła się liczba chętnych do wypoczynku w tak uroczym miejscu. Przebywało tu już około 5 tys. osób. Na plaży zbudowano łazienki oraz uruchomiono zakład serwujący kąpiele w grzanej wodzie morskiej. Urządzano ku uciesze gości koncerty, regaty żaglówek oraz inne imprezy rozrywkowe i sportowe. Tak dobry początek powstania kurortu przerwany został przez działania wojenne. 3 maja 1945 roku wojska radzieckie zajęły Łysicę, walcząc z ustępującymi oddziałami hitlerowskimi podążały przez mierzeję ku zachodowi. Działania wojenne zniszczyły wybudowaną w 1895 roku latarnię morską i znaczną część pensjonatów.

Po 1945 roku Łysica nie mogła odzyskać przez długi czas znaczącej pozycji wśród kąpielisk nadmorskich, traktowana jako osada rybacka. Dopiero w styczniu 1958 roku uzyskała prawa osiedlowe i zaistniała jako wczasowisko morskie, zmieniła też nazwę na Krynica Morska.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1990r. Utworzona została samodzielna gmina Krynica Morska, w skład której weszły miejscowości: Piaski i Przebrno. Z dniem 02.04.1991 roku nadano jej status miasta.

KRYNICA MORSKA NOCLEGI NAD SAMYM MORZEM BAŁTYCKIM W KLIMATYZOWANEJ WILLI JOKER.

Hotel blisko plaży w Krynicy Morskiej zaprasza na noclegi nad samym morzem.

Adres: ul. Nowa 19, 82-120 Krynica Morska
Telefony: +48 55 247 65 50,
+48 601 662 725, +48 723 077 777 ZADZWOŃ
E-mail: joker@mierzeja.com