Cennik turystyczny, pakiety, osoba/doba.

Krynica Morska ceny

                            Komfort z klimatyzacją Komfort z klimatyzacją Komfort z klimatyzacją Standard Standard
    Termin                Czas pobytu Pokoje dwuosobowe Apartament Studio
Czteroosobowy
ok. 30m2
Pokoje czteroosobowe
(parter ok.20m2)
Pokoje dwuosobowe
poddasze
Pokoje czterosobowe
poddasze
26.04- 3.05/28.04 - 5.05
27.04-4.05.
7 dni 60 -70 zł / osoba
70-80
50 - 60 zł / osoba
60-70
30 -40 zł / osoba
40-50
35 zł /osoba
30
25 zł / osoba
30
26.04. - 30.04. lub
28.04 - 5.05
4 dni weekend
5 dni
70 -90 zł 60-80 zł 50 -65 zł 60 zł 40 zł
26.04 -28.05 2 dni weekend 100-150 zł 100-150 zł 70-100 zł 50-70 zł 40-60 zł
5.05 - 30.05 2 dni 60 - 70 zł 60 zł 40 zł 40 zł 30 zł
6.05 - 30.05. 7 dni 40 -60 zł 40-60 zł 30 -35 zł 30 zł 20 zł
19.06 -23.06. 4 dni weekend 80 - 90 zł 80 zł 45 - 50 zł 45 zł 35 zł
03.06 - 29.06 2 dni 100 - 125zł 100 zł 60 zł 50 zł 40 zł
             
30.05 - 29.06 7 dni 50 -90 zł 65 - 80 35 - 50 zł 40 zł 30 zł
29.06 -6.07. 7 dni 80 - 100 zł 90 zł 50 - 60 zł 55 zł 40 zł
6.07 - 19.08 7 dni 100-125 zł 100 zł 60 - 75 zł 60 zł 40 zł.
19.08 - 2.09. 7 dni 60 - 80 zł 60-70 zł 40 - 50 zł 40 zł 30 zł
2.09.- 1.10 2 dni 60- 70 zł. 60 zł 40 zł. 40 zł. 40 zł.
1.09 -30.09. 7 dni 40 - 45 zł 35 zł 25 - 30 zł 25 zł 20 zł
Sylwester
tylko dla grup.
2 - 3 dni 80 - 100 zł 80 zł 50 - 70 zł 50 zł 40 zł
Sylwester 5 - 7 dni 60 zł 60 zł 40 - 50 zł 40 zł 40 zł


NASZA WILLA  WPISANA JEST NA OFICJALNEJ STRONIE URZĘDU MIASTA KRYNICA MORSKAW DZIALE BAZA NOCLEGOWA – WILLE I DOMY WCZASOWE .
W celu rezerwacji pokoju proszę:
Uzgodnić pokój oraz termin pocztą elektroniczną: joker@mierzeja.comlub telefonicznie: tel.
+48 723 077 77755 247-65-50, 601-662-725

Wpłacić zadatek w wysokości min. 30% umówionej kwoty na konto:
Bank Millenium 50 1160 2202 0000 0000 3482 8918
Jan Romaniuk ul. Nowa 19 82-120 Krynica Morska.

Wszelkie Państwa wpłaty będą traktowane jako zadatek i nie podlegają zwrotom.W razie konieczności z odpowiednim wyprzedzeniem możemy przesunąć termin. Oczekiwać potwierdzenia rezerwacji telefonicznie lub  pocztą elektroniczną (e-mail).  Po przybyciu do willi i sprawdzeniu warunków należy wpłacić pozostałą kwotę za wykupiony turnus. Zwrot zadatku tylko po sprzedażny zarezerwowanego pokoju.


Dodatkowe opłaty:

Jedno dziecko do 3 lat na pokój   gratis
Dodatkowa osoba w pokoju powyżej 3 lat 25zł.
Dostawka 40 zł.
Miejsca parkingowe monitorowane płatne w lipcu i sierpniu 20 zł./doba
Opłata klimatyczna do Urzędu Gminy 2 zł.
Opłata za zwierzęta od 25 zł. do 50 zł.

Informacje organizacyjne:
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15 a kończy o godz. 11 dnia następnego
Wystawiamy faktury VAT,Udzielamy rabatów za długie pobyty.

CENNIK HOTELOWY

Krótkie nie uzgodnione pobyty  
Pokój dwuosobowy od  600 zł/ doba
Studio 4 osobowe od 1000 zł doba
Pokoje czteroosobowe od  700 zł/ doba

SERWIS
Willa funkcjonuje jak ośrodek wczasowy dlatego płatności są z góry za zamówiony turnus. Do pokoi w trakcie turnusu bez prośby gości nie wchodzimy. Wszelkie prośby o posprzątanie, wymianę ręczników czy pościeli, uzupełnienie papieru toaletowego prosimy zgłaszać każdorazowo w recepcji. Spełniamy większość wymagań jak dla hoteli dwu gwiazdkowych.

Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Ceny mogą ulec zmianie. Krynica Morska noclegi blisko morza w pensjonacie Willa Joker w centrum Krynicy Morskiej. Noclegi w Krynicy Morskiej, pensjonaty hotele wille kwatery prywatne i pokoje do wynajęcia.

REGULAMIN Willi Joker

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Joker w Krynicy Morskiej ul. Nowa 19  82-120 Krynica Morska i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt . Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie wili Joker.
 3. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji  a także na stronie www.krynicamorska.org

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Goście mogą zostać zobowiązani do noszenia opasek hotelowych, pod rygorem utraty prawa do korzystania z pokoiu. W przypadku zagubienia opaski recepcja  może naliczyć dodatkową opłatę za wystawienie nowej opaski.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 4. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i mogą zostać naliczone opłaty z tego tytułu.
 5. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, hotel może jednak nie uwzględnić tej prośby.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, jednak nie później niż do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 8. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 9. Recepcja  zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy oraz podpisanie Karty meldunkowej.
 2. W celu dokonania rezerwacji pokoju Gość powinien uzgodnić rodzaj pokoju, cenę oraz termin jego rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w Recepcji , a następnie dokonać wpłaty zaliczki na rachunek bankowy i przesłać potwierdzenie uiszczenia opłaty na adres poczty elektronicznej willi.
 3. Gość jest obowiązany pod rygorem usunięcia rezerwacji uiścić zaliczkę w wysokości minimum 30% całej ustalonej ceny za pobyt na rachunek bankowy willi w terminie: 7 dni – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 60 dniowym wyprzedzeniem; 2 dni – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem; 1 godziny – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przysłanie do recepcji potwierdzenia wpłaty. Można uzgodnić z recepcja inny sposób i termin wpłaty zadatku.
 4. W przypadku braku wpłaty zadatku w powyższych terminach, względnie w przypadku wpływu zadatku po terminie, rezerwacja może zostać anulowana i usunięta z systemu, a wpłacona kwota zadatku może zostać zatrzymana przez Willę Joker.
 5. Za dzień uiszczenia zadatku uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy willi.
 6. Dokonując wpłaty zadatku Gość jest obowiązany w tytule przelewu wskazać datę od której planowany jest pobyt oraz numer telefonu do kontaktu.
 7. Po wpływie zadatku na rachunek bankowy, recepcja  w miarę możliwości dokona telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenia warunków rezerwacji.
 8. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Gościa na rachunek bankowy będą traktowane jako zadatek i nie podlegają zwrotowi.
 9. Gość może z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem dokonać zmiany terminu przyjazdu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów z uwzględnieniem cen obowiązujących w nowym terminie.. W takim przypadku wpłacony przez Gościa zadatek podlega zaliczeniu na poczet nowego terminu rezerwacji.
 10. W przypadku odwołania rezerwacji po wpłaceniu zadatku, zadatek może zostać zwrócona Gościowi tylko w przypadku wykupienia zwolnionego pokoju w takim samym terminie i za tą sama kwotę przez innego Gościa hotelowego. W pozostałych przypadkach, zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze czas, za który Gość uiścił opłatę należną za pobyt.
 12. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00 jednakże wyłącznie po zgłoszeniu ich wejścia w recepcji.
 13. Recepcja  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4 OPŁATY ZA POBYT

 1. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu – z góry za cały okres trwania pobytu.
 2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby hotelowej, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 3. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą za jedną dobę hotelową według standardowej stawki przewidzianej w Cenniku za wynajem danego pokoju w określonym terminie. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.
 4. Gość hotelowy jest obowiązany poza ceną za pobyt do uiszczenia opłaty klimatycznej w wysokości 2 złotych za osobo dobę.
 5. Recepcja może pobierać dodatkowe opłaty m.in. za nocleg dodatkowej osoby w pokoju, wstawienie do pokoju łóżeczka dziecięcego, opłatę parkingową, opłatę za zwierzęta, które zostaną ustalone w odrębnym Cenniku.
 6. Recepcja może tworzyć Pakiety obejmujące kilkudniowe pobyty Gości w hotelu w określonych terminach w promocyjnych cenach. W przypadku skorzystania przez Gościa z Pakietu, a następnie, w czasie jego wykorzystywania, skrócenia pobytu w Hotelu, Hotel nalicza opłatę za każdą rozpoczętą dobę hotelową w standardowej wysokości przewidzianej w Cenniku za jedną dobę za danego rodzaju pokój w określonym terminie. Wszystkie uzyskane rabaty przy skróceniu pobytu są anulowane.

§5 USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Recepcja ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 4. Na życzenie Gościa recepcja świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 5. Recepcja może tworzyć pakiety usług zawierające określone uprawnienia do korzystania z usług hotelowych w ramach pakietu bez odrębnej odpłatności, przy zachowaniu odpłatności za inne usługi hotelowe. Warunki pakietu all inclusive są określane corocznie odrębną informacją.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 3. Za zagubienie klucza do zamka pokoju hotelowego pobierana jest opłata 200 zł
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach prywatnego sprzętu elektrycznego takiego jak grzałki, żelazka elektryczne, kuchenki i piecyki elektryczne, tostery i inne podobne urządzenia nie stanowiące wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów, zasilaczy komputerów, lokówek i maszynek go golenia.
 5. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiekty hotelowego.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WILLI JOKER

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną tylko jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Obiekt  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§8 CISZA NOCNA

 1. W pokojach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. Naruszenie ciszy nocnej może skutkować usunięciem Gościa hotelowego z obiektu
  przy zachowaniu przez recepcją prawa do zatrzymania pełnej opłaty za pobyt.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, niezwłocznie po ich zauważeniu.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Zabronione jest wprowadzanie bez zgody zwierząt na teren hotelu.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Zabronione jest również korzystanie z grilla lub palenie ognisk na obszarze całego obiektu.
 3. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 4.  Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości .
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Willa nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 8. Na obszarze nieruchomości przyległej do budynku obowiązują zasady ruchu drogowego.
 9. Recepcji  przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt po opłaceniu z góry kosztów tej usługi. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, recepcja  przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 11. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Hotel zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt , w szczególności do celów meldunku i umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiekty. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 12. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.
 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym, a Hotelem jest Sąd w Tczewie, a w przypadku sporów podlegających właściwości Sądu Okręgowego – Sąd w Gdańsku.
 14. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik. Zmiany Cennika nie dotyczą Gości, który rozpoczęli pobyt, jak również Gości, którzy uzyskali przy rezerwacji pisemne zapewnienie niezmienności ceny.

 

Krynica Morska noclegi

Krynica Morska hotele

Adres: ul. Nowa 19, 82-120 Krynica Morska
Telefony: +48 55 247 65 50,
+48 601 662 725, +48 723 077 777 ZADZWOŃ
E-mail: joker@mierzeja.com